ŸƲ
ۼ пȮ
  * 접수프로그램 (공지사항을 확인 후 입학원서를 작성하시기 바랍니다.)  
    
   (※ 원서접수확인 – 상단 접수확인 버튼 클릭 후 확인)
   * 표시는 필수 사항입니다.
사진
 1. ХҮСЭЛТ ГАРГАЖ БУЙ ХУВЬ ХҮНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ (인적사항)
* овог нэр(성명)   * *  Гадаад иргэний үнэмлэхний дугаар,
(신분증번호.)
* англи хэл нэр
(영문명)
   *Паспортын дугаараа(여권번호.)
*Иргэний харьяалал(국적)    *Гар утас(핸드폰)
*Хүйс, Gender(성별)    Төрсөн он сар өдөр(생년월일)
*Гэрийн хаяг(주소)   Бүсийн код (우편번호) ( )
  
* E-mail    * Гэрийн утас(전화)
Яаралтай үед холбогдох дугаар (비상연락)   본국 (Монгол дахь, Home country) ☎ :             Гэрийн утас Home phone     
 2. Суралцахыг хүссэн улирал (지원사항)
Хэлний бэлтгэл
예비학습과정 신입생
     
 3. Боловсролын байдал (сүүлийн төгссөн сургууль)(최종학력)
Зэрэг
(학력)
Сургуулийн нэр
(학교명)
Байршил, Location
(소재지)
Мэргэжил (전공) Төгссөн эсэх болон хэдэн онд
(졸업여부 및 학년)
Суралцсан хугацаа
(수학기간)
Утас
(학교전화)
/
 4. Солонгос хэлний түвшин (한국어수준)
Trình độ tiếng Hàn (한국어수준)      

Миний бие дээрх материалд xудал мэдээлэл өгөөгүй ба тус сургуулийн солонгос xэлний сургалтын төвд элсэх хүсэлтэйгээр сургуулиас
тогтоосон материалуудыг хавсарган бүртгүүлж байна
.
(본인은 위 사항에 허위사실이 없음을 확인하며 귀 대학에 한국어과정을 신청하고자 소정의 서류를 갖추어 지원합니다.)


2021년 05월 07일

Эрхэм хүндэт Шинхан их сургуулийн ерөнхийлөгч
신한대학교 총장 귀하